Sản phẩm
 • full-height-turnstile-lion-fht-6503.pngFull Height Turnstile LION-FHT-6503
  Full Height Turnstile LION-FHT-6503 có thể tạo ra một kiểm soát vào / ra với tính bảo mật cao với sự giám sát ít nhất hoặc không giám sát. Thích hợp lắp đặt cho cho các khu vực quản lý an ninh như đại sứ quán, ký túc xá, nhà máy,cảng biển,...
 • full-height-turnstile-lion-fht-6506.pngFull Height Turnstile LION-FHT-6506
  Full Height Turnstile LION-FHT-6506 có thể tạo ra một kiểm soát vào / ra với tính bảo mật cao với sự giám sát ít nhất hoặc không giám sát. Thích hợp lắp đặt cho cho các khu vực quản lý an ninh như đại sứ quán, ký túc xá, nhà máy,cảng biển,...
 • full-height-turnstile-lion-fht-6502.pngFull Height Turnstile LION-FHT-6507
  Full Height Turnstile LION-FHT-6507 có thể tạo ra một kiểm soát vào / ra với tính bảo mật cao với sự giám sát ít nhất hoặc không giám sát. Thích hợp lắp đặt cho cho các khu vực quản lý an ninh như đại sứ quán, ký túc xá, nhà máy,cảng biển,...
 • full-height-turnstile-lion-fht-6505.pngFull Height Turnstile LION-FHT-6505
  Full Height Turnstile LION-FHT-6505 có thể tạo ra một kiểm soát vào / ra với tính bảo mật cao với sự giám sát ít nhất hoặc không giám sát. Thích hợp lắp đặt cho cho các khu vực quản lý an ninh như đại sứ quán, ký túc xá, nhà máy,cảng biển,...