GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

Cửa vào:

       Các xe khi vào bãi đỗ, lái xe sẽ tự ấn nút lấy thẻ từ hệ thống cấp phát thẻ tự động (thẻ RFID) và Barie sẽ mở để xa vào bãi đỗ. Đồng thời camera chụp biển số xe và phân tích thành số. Số thẻ và biển số xe sẽ được lưu trữ đồng thời với hình ảnh của lái xe do camera thứ 2 chụp để truy vấn khi cần thiết. Thời gian và vị trí xe vào được ghi trên thẻ và là cơ sở tính toán thời gian đỗ xe.

Cửa ra: Lái xe sẽ có 2 lựa chọn

     1. Thanh toán qua máy thu tiền tự động:

         Lái xe đưa thẻ vào máy thanh toán tự động, máy sẽ tính toán thời gian đỗ xe và hiển thị mức phí trên màn hình. Lái xe có thể thanh toán bằng tiền giấy, tiền xu hoặc thẻ tín dụng. Sau khi thanh toán máy sẽ ghi mã lên thẻ và trả lại thẻ cho lái xe. Lái xe sẽ đưa thẻ đã thanh toán vào hệ thống thu thẻ ở cửa ra để mở barie.

      2. Thanh toán tay

       Lái xe sẽ đưa thẻ cho nhân viên thu phí và nhân viên thu phí sẽ sử dụng hệ thống thu thẻ tại quầy để tính toán thời gian đỗ xe và thu phí theo qui định. Đồng thời camera đầu ra sẽ chụp lại biển số xe và so sánh với biển số lúc vào. Nếu có sự khác biệt biến số xe vào và ra hệ thống sẽ thông báo bằng giọng nói hoặc âm thanh để bảo vệ có thể nhận biết và kiểm tra lại. Hình ảnh chụp lái xe lúc vào cũng sẽ hiển thị khi nhân viên thu phí quẹt thẻ để hỗ trợ công tác kiểm soát được chính xác.

       Đối với các xe đăng ký gửi dài hạn hoặc cố định sẽ được cấp thẻ riêng và được đăng ký với biển số xe tương ứng (có thể sử dụng thẻ và đầu đọc thẻ khoảng cách xa 3m-5m để xe ra/vào không cần dừng xe). Khi xe ra vào thì biển số xe cũng sẽ được chụp và so sánh với biển số xe đã đăng ký hoặc so sánh giữa biển số xe lúc vào và lúc ra. Nếu có sự khác biệt thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo hoặc cảnh báo tương ứng.

Tính năng cơ bản phần mềm quản lý:

- Quản trị hệ thống, quản lý người dùng

- Đăng ký, quản lý thời gian hiệu lực của thẻ. Quản lý  thông tin xe, thông tin lái xe và các thông tin khác.

- Ghi và lưu các sự kiện xe ra/vào bao gồm các thông số về: thời gian, vị trí, biển số xe và hình ảnh thực của lái xe.

- Tính toán thời gian xe đỗ, tính phí đỗ xe, quản lý doanh số theo từng cửa, từng người thu phí theo ca, theo ngày, tháng, năm…vv.

- Các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết phục vụ công tác quản lý và tài chính.