Lắp đặt Tripod Turnstile tại Chùa Hương

Tripod-turnslite-chua-huong-2.JPG

Lắp đặt Tripod Turnstile cho hệ thống vé tự động tại Chùa Hương

 

tripod-turnstile-chua-huong

 

tripod-turnstile-chua-huong

 

tripod-turnstile-chua-huong

 

tripod-turnstile-chua-huong

 

tripod-turnstile-chua-huong

 

tripod-turnstile-chua-huong