Lắp đặt Barrier tại Cảng Tân Cảng - Cái Mép

Barrier-cang-cai-mep.JPG

Một số hình ảnh

tan-cang-cai-mep

 

tan-cang-cai-mep

 

tan-cang-cai-mep

 

tan-cang-cai-mep

 

tan-cang-cai-mep

 

barrier-tan-cang-cai-mep

 

barrier-tan-cang-cai-mep

 

tan-cang-cai-mep